نشستی مشترکِ مقامات ارشد امنیتی زون‌های شمال وشمالشرق کشور درفرماندهی آموزش، مشوره دهی وهمکاری شمال تدویریافت.

نشستی مشترکِ مقامات ارشد امنیتی زون‌های شمال وشمالشرق کشور درفرماندهی آموزش، مشوره دهی وهمکاری شمال تدویریافت.

نشستی مشترکِ مقامات ارشد امنیتی زون‌های شمال وشمالشرق کشور درفرماندهی آموزش، مشوره دهی وهمکاری شمال تدویریافت.


رسانه

خواندن 230 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 دلو 1396 ساعت 14:18
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)