پیام جگرن محمدحنیف رضایی، آمر امور عامه‌ی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مورد مبارزه‌ی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بر ضد هراس‌افگنان

پیام جگرن محمدحنیف رضایی، آمر امور عامه‌ی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مورد مبارزه‌ی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بر ضد هراس‌افگنان

پیام جگرن محمدحنیف رضایی، آمر امور عامه‌ی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مورد مبارزه‌ی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بر ضد هراس‌افگنان


رسانه

خواندن 568 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)