بدخشان (429)

مطالب مشهور

نقیب الله ثاقبیار، رییس اداره اطلاعات و فرهنگ بدخشان در…
انتقال مواد غذایی به مناطق دور دست ولسوالی تیشکان بدخشان…
داکتر محمد اسماعیل رحیمی، معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان به…
قرار داد اسفالت ده کیلومتر جاده میان موسسه « RIDF‌»…