فراغت ۲۰۰ تن از کورس‌های آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان

فراغت ۲۰۰ تن از کورس‌های آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان

به تعداد ۲۰۰ تن از دانش آموزان بی‌بضاعت، کورس‌های آموزشی ۳ ماهی مدیریت جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان را به پایان رسانیده و امروز سند فراغت بدست آوروند.

محمد‌پیوند امین مدیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در مراسم فراغت این دانش آموزان گفت که طی این مدت برای این تعداد افراد در بخش زبان انگلیسی، کمپیوتر، رسامی، ریاضی و خطاطی آموزش داده شده است .
آقای امین افزود که شاگردان فارغ شده بی بضاعت استند و توان پرداخت فیس را در کورس‌های خصوصی ندارند، از همین رو به گفتۀ او آنان در کورس های آموزشی مدیریت جوانان به شکل رایگان  تحت آموزش قرار می‌گیرند.
این هفتمین دور است که شاگردان بی‌بضاعت از  کورس‌های آموزشی این ریاست فارغ می‌شوند و به گفتۀ مدیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ، تاکنون بیش از ۱۰۰۰ تن از این کورس‌ها فارغ شده اند و روند جذب جدید الشمولان همچنان ادامه دارد.

خواندن 199 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)