بلخ (579)

خبر های تازه

فراغت۲۰۰ تن تیم مشر از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین

یکشنبه, 13 عقرب 1397 ساعت 14:14

به تعداد ۲۰۰ تن از منسوبین اردوی ملی پس از فراگیری آموزش‌های پیشرفته‌ی نظامی از کورس تیم مشری صبح امروز از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ گردید‌ند.

نمایشگاه صنایع دستی زنان در بلخ برگزار شد

یکشنبه, 13 عقرب 1397 ساعت 14:11

نمایشگاه سه روزه محصولات و صنایع دستی زنان از سوی اتاق‌ تجارت و صنایع ولایت بلخ در بازار ویژه زنان «مارکیت رابعه بلخی» راه اندازی شده‌است.

ختم سیمینار حقوقی برای منسوبین امن ونظم عامه و نیروهای سرحدی 

پنج شنبه, 10 عقرب 1397 ساعت 11:02

سیمینار آموزشی که در مورد مسائیل حقوقی برای منسوبین امن و نظم عامه و سرحدی از سه روز بدینسو در قول اردوی ۲۰۹ شاهین راه اندازی شده بود روز گذشته به پایان رسید.

بانوان معلول صلح می خواهند 

سه شنبه, 08 عقرب 1397 ساعت 15:10

انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت ولایت بلخ برنامه‌ای را با شعار "کبوتر آرزوها" در شهر مزار شریف برگزار کرد.

مطالب مشهور

قول اردوی ۲۰۹ شاهین از تامین امنیت جشن نوروز در…
۳۵ تن از دانش آموزان صنوف نهم مکاتب زون شمال،…
دفتر«جی آی زید» آلمان در بلخ طی نشستی با مسوولان…
مدیریت مبارزه با جرائم جنایی فرماندهی پولیس ولایت بلخ از…