فراغت ۲۴۰ تن از انستیتوت علوم صحی آسیا در جوزجان

فراغت ۲۴۰ تن از انستیتوت علوم صحی آسیا در جوزجان

به تعداد ۲۴۰ تن از پرسونل طب متوسطه  امروز از انستیتوت علوم صحی آسیا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوجان فارغ گردیدند.

داکتر فریدون حبیب رئیس صحت عامهٔ ولایت جوزجان به بیان شمال گفت  که این جوانان پس از ۲ سال آموزش مسلکې، از بخش های نرسنگ، قابلگی، فارمسی و لابراتوار سند فراغت بدست آوردند.
آقای حبیب فراغت این جوانان را دربهبود عرضۀ خدمات صحی در ولسوالی ها و قرای دوردست که تا کنون با کمبود پرسونل صحی مواجه اند، مؤثر خواند و گفت که در حال حاضر از جملۀ ۱۰ ولسوالی فقط در ۲ ولسوالی  داکتر زنانۀ نسایی ولادی وجود دارد و با به کار گماشتن این  بانوان مشکلات در زمینه  تا اندازه کاهش میابد.

 


خبرنگار: فریده امینی

خواندن 1300 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)