استقبال متنفذان کندز از تصمیم رییس جمهور غنی در بخش معارف

استقبال متنفذان کندز از تصمیم رییس جمهور غنی در بخش معارف

متنفذان قومی در کندز طی یک همایش حمایت خود را از معارف اعلام داشته اطمینان دادند که حتا اگر در مناطق تحت تصرف مخالفان دولت مشکلاتی در معارف پیش بیاید، حاضر اند پا در میانی کرده به حل آن بپردازند.

محمد رستم احمدی رییس معارف کندز می‌گوید این برنامه به تاسی از تصمیم رییس جمهور غنی که سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از معارف افغانستان اعلام کرده است برگزار گردیده بود.
اشتراک کننده‌گان این همایش از این تصمیم دولت استقبال کرده وعده سپردند که در زمینه‌های مختلف معارف کندز را حمایت می‌کنند.
اشتراک کننده‌گان همچنان گفتند، در ساحاتی که مخالفان دولت مانع معارف گردند، آنان حاضر اند پادرمیانی کرده و مکاتب را باز نگهدارند.
وقف زمین برای مکاتب، جمع آوری پول برای ساختمان مکاتب و نیز پرداخت یک بخش از زکات مردم برای حمایت از معارف از جمله تعهدات دیگر مردم در این همایش بود.


خبرنگار: عنایت الله خلیق

خواندن 976 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)