کندز (227)

خبر های تازه

آغاز و ختم دو پروژه شهری در کندز

سه شنبه, 06 سنبله 1397 ساعت 15:13

کار ساخت و ساز یک چوک در مرکز کندز آغاز و همچنان کار ۳۰۰ متر کوچه فرعی که کانکریت ریزی گردیده است از سوی والی کندز افتتاح گردید.

کار ساخت نخستین فاتحه‌خانه زنانه در کندز آغاز گردید

سه شنبه, 06 سنبله 1397 ساعت 15:08

سنگ تهداب ساختمان فاتحه خانه زنانه در مسجد شهرداری کندز گذاشته شد.

چهارده زندانی در زندان کندز حافظ قرآن شدند

چهارشنبه, 10 اسد 1397 ساعت 15:29

برای چهارده زندانی در زندان کندز که قرآن‌ عظیم‎الشان را حفظ کرده بودند، به اشتراک والی کندز و دیگر مقام‌های دولتی مراسم دستار بندی برگزار شد.

آغاز پروژه‌ی انکشافی برق در شهر کندز 

چهارشنبه, 10 اسد 1397 ساعت 15:28

پروژه‌ی انکشافی برق برای ۳۰۰۰ خانواده در شهر کندز آغاز گردید.

مطالب مشهور

سنگ تهداب چهارراهی و منار جنرال عبدالرازق شهید، از سوی…
در سال ۱۳۹۸ برای یک‌صد مکتب در کندز ساختمان جدید…
پولیس کندز ۶ تن را به اتهام ترور و قتل…
معاون نماینده‌ی ویژه سازمان ملل در افغانستان، آقای توبی لنزر…