راه اندازی یک برنامۀ حرفه آموزی برای زنان و دختران در سمنگان

راه اندازی یک برنامۀ حرفه آموزی برای زنان و دختران در سمنگان

برای ۱۵۴ تن از دختران و زنان درسمنگان  امروز به کمک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) زمینۀ آموزش حرفه مساعد گردید.

فیروز‌الدین احمدی آمرسواد آموزی ریاست معارف سمنگان گفت که این افراد باشنده‌گان شهر ایبک و ولسوالی درۀ صوف بالای سمنگان می‌باشند که برای مدت ۳ ماه درچهار رشته شامل خیاطی، زنبورداری، مرغ داری و لبنیات زیر آموزش قرار می‌گیرند.

او افزود، این برنامۀ آموزشی به شکل عملی و نظری پیش برده می‌‌شود  و دفتر یونسکو برای افراد شامل در این برنامه  وسایل و ابرازکار شامل ۹۰ پایه ماشین خیاطی،  دیگ، سطل آب و وسایل زنبورداری را همچنان  توزیع کرده است. 

آمرسواد آموزی ریاست معارف سمنگان درمورد  هزینۀ این برنامه چیزی نگفت، اما افزود که تلاش جریان دارد تا بعد از ختم این دورۀ سه ماه، برنامه مذکور را برای شش ما دیگر نیز تمدید کنند.

قابل ذکر است، افراد که شامل این برنامه آموزشی شده اند پیش ازاین نیز یک کورس ۹ ماهۀ سواد آموزی را به کمک دفتر (یونسکو) فراگرفته بودند.

 

 

خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 339 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)