سرپل (331)

خبر های تازه

بیش از ۴ هزار خانواده در ولسوالی صیاد سرپل از نور برق مستفید شدند 

دوشنبه, 24 جدی 1397 ساعت 15:32

مسوولان محلی ولایت سرپل صبح امروز از گشایش یک شبکه‌ی برق در ولسوالی صیاد این ولایت خبر می‌دهند.

۶۰ پروژه آبرسانی در سرپل به بهره برداری سپرده شد 

یکشنبه, 23 جدی 1397 ساعت 15:00

رئیس احیاوانکشاف دهات ولایت سرپل از بهره‌برداری ۶۰ پروژه و آغاز کار ۳۸ پروژه‌ی دیگر از طریق برنامه‌ی ملی آب‌رسانی وزارت احیاوانکشاف دهات کشور در این ولایت خبر می‌دهد.

خشونت علیه‌ی زنان در سرپل دو برابر کاهش یافته است 

سه شنبه, 18 جدی 1397 ساعت 15:28

مسوولان ریاست امور زنان ولایت سرپل از کاهش بیش از دو برابری خشونت علیه‌ی زنان در این ولایت خبرمی‌دهند.

کار ترمیم وجغل اندازی ۱۷ کیلومتر سرک در ولسوالی بلخاب آغاز شد

دوشنبه, 17 جدی 1397 ساعت 15:05

مسوولان در ریاست فواید عامه‌ی ولایت سرپل از آغاز کار ترمیم و جغل اندازی ۱۷ کیلومتر سرک در ولسوالی بلخاب این ولایت خبر می‌دهند.

مطالب مشهور

والی سرپل روز گذشته از سطح احضارات محاربوی و آماده‌گی‌های…
سنگ تهداب تعمیراداری ریاست معارف ولایت سرپل امروز طی مراسمی…
مسوولان محلی ولایت سرپل از آغاز سروی و پروسه‌ی کمک…
مسوولان محلی ولایت سرپل از رسیدن یک قطعه‌ی مجهزو ضربتی…