سرپل (331)

خبر های تازه

کمک‌های نقدی وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان کشور برای بی‌جاشده‌گان داخلی در سرپل

شنبه, 17 قوس 1397 ساعت 14:53

کمک‌های نقدی وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان کشور برای بیجاشده گان داخلی در ولایت سرپل رسید.

آغاز کار ۵ پروژه‌ی ساختمانی در سکتور صحت در سرپل 

یکشنبه, 11 قوس 1397 ساعت 13:27

مسوولان محلی ولایت سرپل از آغاز کار ۵ پروژه زیربنایی درسکتور صحت با ارزش نزدیک به یکصد میلیون افغانی خبر می‌دهد.

به تعداد ۶۳ تن از سربازان تازه نفس از تولی تعلیمی پولیس سرپل فارغ شدند

چهارشنبه, 07 قوس 1397 ساعت 13:39

طی مراسم خاص نظامی امروز به تعداد ۶۳ تن از سربازان جدید التقرر پولیس ملی از اولین دور فراغت تولی تعلیمی فرماندهی پولیس ولایت سرپل سند فراغت بدست آوردند و به وظایف امنیتی گماشته شدند.

خانمی در سرپل بینایی اش را دوباره بدست آورده است

سه شنبه, 06 قوس 1397 ساعت 13:50

با آمدن یک تیم ۵ نفری از متخصصان امراض چشم از انجمن طبی افغانستان به ولایت سرپل یک نابینا، بینایی خود را دوباره بدست آورده است.

مطالب مشهور

والی سرپل روز گذشته از سطح احضارات محاربوی و آماده‌گی‌های…
سنگ تهداب تعمیراداری ریاست معارف ولایت سرپل امروز طی مراسمی…
مسوولان محلی ولایت سرپل از آغاز سروی و پروسه‌ی کمک…
مسوولان محلی ولایت سرپل از رسیدن یک قطعه‌ی مجهزو ضربتی…